Sıkça Sorulan Sorular

Outlook Express Ayarları

Tools(Araçlar) menüsü içerisinden Accounts (Hesaplar) tıklanır.

Açılan pencerede Mail (E-posta) sekmesine geçildikten sonra; ilgili e-posta hesabı seçilerek Properties(Özellikler) tıklanır.

Son olarak bu pencerede Advanced (Gelişmiş) sekmesine geçilerek; Outgoing Mail(Giden Posta) karşısındaki alana 25 yazılıp ve Incoming Mail(Gelen Posta) karşısındaki alana 110 yazılıp OK(Tamam) tıklanarak pencereler teker teker kapatılır.

Outlook 2003 Ayarları

Araçlar(Tools) menüsü içeresinden E-posta Hesapları(E-mail Accounts) tıklanır.

Açılan E-Posta Hesapları penceresinde Var olan E-posta hesabını görüntüle veya değiştir (View or change existing e-mail accounts) seçeneği seçilerek İleri(Next) tıklanır.
Outlook 2007 Ayarları

Tools (Araçlar) sekmesi içerisinden Account Settings(Hesap Ayarları)’a tıklanır.

Burada yer alan hesabınız mouse yardımı ile seçilir ve Change(Değiştir) butonu tıklanır.

Daha sonra karşınıza çıkan hesap özellikleri penceresinde More Settings(Diğer Ayarlar) butonu tıklanır.

Son olarak açılan bu yeni pencerede; Advanced(Gelişmiş) sekmesine geçilir, İncoming Server(Gelen Sunucusu) karşısındaki alana 110 ve Outgoing Server(Giden Sunucusu) karşısındaki alana 25 yazılıp OK(Tamam) tıklanarak pencereler teker teker kapatılır.

Outlook 2013 Ayarları

Dosya (File) menüsü içeresinden Bilgi (Info) kısmındaki Hesap ayarları ( Account Settings ) tıklanır.

Daha sonra hesabınız üzerinde Değiştir ( Change ) tıklayanız.

Açılan yeni pencerede Diğer Ayarlar ( More Settings) tıklanır.

Açılan yeni pencerede Giden Sunucusu ( Outgoing Server ) sekmesi altında kimlik doğrulamasını işaretşeyiniz.

Son aşama olarak Gelişmiş ( Advanced) sekmesine tıklayıp, İncoming Server(Gelen Sunucusu) karşısındaki alana 110 ve Outgoing Server(Giden Sunucusu) karşısındaki alana 25 yazılıp OK(Tamam) tıklanarak pencereler teker teker kapatılır.

Borçtan veya arızadan dolayı hat kesik olabilir. İlk olarak splitter varsa iptal edilip direk ana telefon hattı ile denenmesi gerekmektedir. Adsl ışığı yine yanmıyorsa telefon dairesine arıza olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Modemi kapatıp 10 saniye bekledikten sonra tekrar açınız ve modem ışıklarını 1-2 dakika süre ile takip ediniz. ADSL ışığı sabit fakat internet ışığı yine yanmıyorsa modem ayarlarından veya sistemsel bir arızadan dolayı bağlanılamadığını gösterir. Kontroller için teknik destek birimimiz aranmalıdır (+90 (392) 22 88 444). Dağıtıcıdan kaynaklı ise en yakın bayimize veya ofisimize cihaz ayarları için getirilmelidir.